Wet aanpassingen bestuursprocesrecht in werking vanaf 1-1-2013

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht); kamerstuk 32 450. De wet treedt in werking op 1 januari 2013.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.