Kinderrechter of gewone bestuursrechter bij PGB jeugd beroepen?

Rb Limburg 3 juli 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6318, De rechtbank Limburg vindt dat, gelet op de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak niet de kinderrechter maar de gewone bestuursrechter bevoegd is jeugdhulpbesluiten te behandelen waarbij aan de orde is het tarief dat moet worden gehanteerd bij PGB’s:

“Op grond van artikel 8:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), juncto artikel 8, zevende lid, van hoofdstuk 2 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak is bepaald dat de kinderrechter, optredende als bestuursrechter, bevoegd is om zaken op grond van de Jeugdwet te behandelen. De onderhavige beroepen zien (met name) op het uurtarief van de geboden begeleiding aan eisers en het aantal toegekende uren begeleiding. Gelet hierop en onder verwijzing naar eerdere (vergelijkbare) uitspraken van deze rechtbank, zie onder meer de uitspraken van 26 augustus 2016 (kenmerk ECLI:NL:RBLIM:2016:7417) en 3 maart 2017 (kenmerk ECLI:NL:RBLIM:2017:2308) is de rechtbank van oordeel dat de bestuursrechter, niét zijnde kinderrechter, bevoegd is deze zaken te behandelen. ”

De uitspraak waarnaar verwezen wordt is niet gepubliceerd.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.