Nog niet onherroepelijke milieuvergunning wordt geen maatwerkvoorschrift; procesbelang?

ABRS 6-3-2013 LJN BZ3383 Een in 2010 milieuvergunning wordt in beroep vernietigd door de Afdeling. Na opnieuw vergunningverlening wordt opnieuw beroep aangetekend. Het beroep wordt bij de Afdeling behandeld op een moment dat de activiteit waarvoor vergunning is verleend (paintball) niet meer onder de werkingssfeer van de vergunning valt maar onder die van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hebben eisers nog procesbelang? Worden de vergunningvoorschriften maatwerkvoorschriften? De Afdeling oordeelt als volg:

“Nu de bij het bestreden besluit verleende vergunning niet voor 1 januari 2013 onherroepelijk was, zijn er geen voorschriften die ingevolge artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften. Aangezien voor het overige geen relevant overgangsrecht bestaat, geldt dat voor de bij het bestreden besluit vergunde activiteiten vanaf 1 januari 2013 geen vergunning is vereist. De door appellanten met hun beroepen beoogde vernietiging, geheel of gedeeltelijk, van het bestreden besluit heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid om ter plaatse een paintball-inrichting te drijven. Vanaf meergenoemde datum gelden uitsluitend de rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Gelet hierop hebben appellanten geen belang meer bij beoordeling van de vraag of het college de vergunning heeft mogen verlenen, nu ook niet aannemelijk is geworden dat appellanten door het bestreden besluit schade hebben geleden. Derhalve is hun procesbelang vervallen.’

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in omgevingsrecht. Bookmark de permalink.