Is indiener van een aanvraag omgevingsvergunning belanghebbend?

ABRS 14-11-2012 LJN BY3028 Aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Aanvrager is niet eigenaar van het perceel. De vraag is of hij belanghebbend is. De Afdeling oordeelt dat [appellant] niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, indien het bouwplan nimmer kan worden gerealiseerd. Het college heeft aan [belanghebbende] reeds een vergunning verleend voor de oprichting van een aanlegvoorziening op het perceel. Voorts is het perceel geen eigendom van [appellant] en is niet in geschil dat [appellant] niet beschikt over toestemming van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna: het Hoogheemraadschap) waaruit blijkt dat [appellant] op het perceel, dat eigendom is van het Hoogheemraadschap, een aanlegvoorziening mag oprichten. Onder deze omstandigheden is evident dat het bouwplan nimmer gerealiseerd kan worden. Het verzoek van [appellant] om omgevingsvergunning kan daarom niet worden aangemerkt als een verzoek van een daarbij belanghebbende en derhalve niet als een aanvraag om een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). De afwijzing van het verzoek van [appellant] is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, zodat het college het daartegen ingestelde bezwaar in het besluit van 28 maart 2011 terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. De rechtbank heeft dat niet onderkend en heeft het door [appellant] tegen dat besluit ingestelde beroep ten onrechte gegrond verklaard.

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in omgevingsrecht. Bookmark de permalink.