Handelen in strijd met huuroveenkomst evidente privaatrechtelijke belemmering?

ABRS 27-2-2013 LJN BZ2527 Een omgevingsvergunning voor het in strijd met bestemmingsplan gebruiken van een recreatiewoning voor permanente bewoning wordt aangevochten. De rechtbank oordeelt dat van een evidente privaatrechtelijke belemmering sprake is omdat wordt gehandeld in strijd met een huurovereenkomst. De Afdeling oordeelt anders:

“4.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 28 april 2010 in zaak nr. 200906091/1/H1), is voor het oordeel door de bestuursrechter dat een privaatrechtelijke belemmering aan de verlening van vrijstelling in de weg staat, slechts aanleiding wanneer deze een evident karakter heeft. De burgerlijke rechter is immers de eerst aangewezene om de vraag te beantwoorden of een privaatrechtelijke belemmering in de weg staat aan de uitvoering van een activiteit. De Wabo geeft geen aanleiding om daar ten aanzien van een omgevingsvergunning die met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo wordt verleend, anders over te oordelen.

4.2. In artikel 7 van het tussen [vergunninghouder] en “De Witte Wieven B.V.” op 1 januari 2006 gesloten contract ter zake van de huur van de staanplaats op het perceel is bepaald dat het gehuurde uitsluitend mag worden gebruikt voor recreatief verblijf en dat gebruikers geen domicilie mogen kiezen op het adres van verhuurder. Voorts is bepaald dat permanente bewoning niet is toegestaan. Niet in geschil is dat [vergunninghouder] in strijd met de huurovereenkomst handelt door de recreatiewoning op het perceel voor permanente bewoning te gebruiken.

Het enkele bestaan van een contractuele relatie tussen “De Witte Wieven B.V.” en [vergunninghouder], waarbij is overeengekomen dat permanente bewoning van het gehuurde niet is toegestaan, betekent nog niet dat sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering. De rechtbank heeft derhalve ten onrechte overwogen dat het handelen in strijd met artikel 7 van het huurcontract moet worden aangemerkt als een evidente privaatrechtelijke belemmering, die aan het verlenen van een omgevingsvergunning in de weg staat. ”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in omgevingsrecht. Bookmark de permalink.