Belang verkeersveiligheid een milieubelang?

ABRS 21-6-2014, RVS:2014:1796 Het belang van de verkeersveiligheid is niet het belang van de bescherming van het milieu in de zin van de artikelen 8.10 en 8.11 van de Wm (oud). Er is geen aanleiding om ten aanzien van artikel 2.14, derde lid, van de Wabo hierover anders te oordelen. Verwijzing naar de uitspraak van de ABRS van 3 april 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:BZ7577).

Dit bericht is geplaatst in omgevingsrecht. Bookmark de permalink.