Geen verleningsbeschikking, toch uithuisplaatsing

ECLI:NL:RBAMS:2015:978: betreft een verzoek van de Gecertificeerde Instelling om voorlopige ondertoezichtstelling en spoedmachtiging gesloten uithuisplaatsing. Er is nog een ondertoezichtstelling dus de GI moet een verleningsbeschikking overleggen. Die is er echter niet. De ouders zijn het eens met de uithuisplaatsing maar de minderjarige niet. De advocaat van de minderjarige wijst op het ontbreken van een verleningsbeschikking. Ter zitting vraagt de kinderrechter de GI expliciet of zij instemt met plaatsing in een gesloten instelling. Dit blijkt het geval. Vervolgens gaat de kinderrechter voorbij aan het ontbreken van de verleningsbeschikking. De rechter wijst daarbij ook nog op artikel 6.1.2, zevende lid, Jw.

Dit bericht is geplaatst in Jeugdwet. Bookmark de permalink.