De beoordeling van schriftelijke aanwijzingen bij een ondertoezichtstelling,

Als de kinderrechter een jeugdige onder toezicht heeft gesteld wordt een Gecertificeerde Instelling (GI) aangewezen die wordt belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De GI heeft de bevoegdheid om aan de jeugdige of zijn ouders schriftelijke aanwijzingen te geven waaraan de jeugdige of zijn ouders moeten voldoen. De schriftelijke aanwijzing wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De kinderrechter is belast met het beslechten van geschillen over de schriftelijke aanwijzing. Voor het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) heb ik een bijdrage geschreven over de toetsing van de schriftelijke aanwijzing. De bijdrage kunt u hier inzien.

Dit bericht is geplaatst in Jeugdwet. Bookmark de permalink.