Jeugdwet

De decentralisatie van het jeugdrecht via de Jeugdwet en de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen levert voor de gemeenten in Nederland nieuwe (juridische) uitdagingen op. Waar voorheen het jeugdrecht zich bij uitstek afspeelde in de werelden van het strafrecht en het civiel recht, speelt vanaf 2015 ook de Algemene wet bestuursrecht een niet onbelangrijke rol. Hoe pakt deze confrontatie tussen Algemeen bestuursrecht en Jeugdwet uit? Hoe werkt het belanghebbendenbegrip in het jeugdrecht? Welke werking krijgt het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind? Hoe gaat de jeugdrechter bestuursrecht toepassen? Hoe pakt de VNG modelverordening, die in veel gemeenten min of meer is overgenomen, uit?

Van de hand van onze docent, Willie Elferink, zijn diverse publicaties verschenen die gaan over het spanningsveld tussen jeugdrecht en Algemene wet bestuursrecht. Zie:

  • “Bestuursrechtelijke hobbels bij de uitvoering van de Jeugdwet”, verschenen in De Gemeentestem 2015/111.
  • “Jeugdwet, drie jaren jurisprudentie”, verschenen in de Gemeentestem 2018/55.
  • “Schriftelijke aanwijzingen tijdens een ondertoezichtstelling”, verschenen in het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2018/33.
  • “De beoordeling van schriftelijke aanwijzingen bij een ondertoezichtstelling”, verschenen in het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2021/13. 
  • Diverse posts via deze website, via Linkedin en posts op sociaalweb.nl

Daarnaast is van zijn hand het boek Wegwijs in de Jeugdwet, waarin een overzicht van de Jeugdwet wordt gepresenteerd, bezien vanuit het bestuursrecht. Klik voor een overzicht over dit boek hier

In de cursus Jeugdwet passeren bovenstaande onderwerpen de revue. Tevens komt de meest recente jurisprudentie aan de orde.

De Jeugdwet is bijna niet te begrijpen zonder een globale kennis van het civiele jeugd- en familierecht. Dat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Indien gewenst kan hiervoor een aparte cursus worden gegeven. In overleg kunnen ook onderdelen (bijvoorbeeld de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing) in de cursus Jeugdwet worden behandeld. 

Afhankelijk van uw vraag kan de cursus worden gegeven op basisniveau of meer gevorderd niveau. Gelet op de expertise van de docent is de cursus geschikt voor ieder die met jeugdhulp te maken heeft: jeugdconsulenten, medewerkers van instellingen op het gebied van jeugdhulp en jeugdzorg, juristen bezwaar en beroep enzovoort.