Machtscriterium bij last onder bestuursdwang

ABRS 24-10-2012, BY0987, Machtscriterium last onder bestuursdwang is anders dan bij last onder dwangsom. In dit geval betreft het een last onder bestuursdwang om een woning te slopen in verband met gevaar voor gezondheid of veiligheid.

“6. Appellant betoogt voorts dat de rechtbank niet heeft onderkend dat hij geen overtreder is, omdat de overtreden bepalingen niet tot hem zijn gericht. Verder voert hij aan dat hij als pachter bevoegd noch op grond van zijn financiĆ«le positie in staat was om aan de last te voldoen.
6.1. Ingevolge artikel 5:25, eerste lid, van de Awb geschiedt de toepassing van bestuursdwang op kosten van de overtreder, tenzij de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.
6.2. Ter zitting heeft appellant bevestigd dat hij niet alleen pachter, maar ook mede-eigenaar is van het pand. Als zodanig diende hij, evenals de andere eigenaren ingevolge artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet er zorg voor te dragen dat als gevolg van de staat van het pand geen gevaar voor gezondheid of veiligheid ontstond dan wel voortduurde. Voorts is het ingevolge artikel 1b van de Woningwet verboden het pand in een staat te houden die niet voldoet aan de daarop van toepassing zijnde voorschriften. Als overtreder is appellant de kosten verbonden aan de toepassing van de bestuursdwang in beginsel verschuldigd. De omstandigheid dat hij het niet in zijn macht zou hebben de overtreding te beƫindigen, maakt dit niet anders.
Het betoog faalt.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in handhaving, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.