Last gedeeltelijk uitgevoerd, dwangsom gedeeltelijk verbeurd?

ABRS 20-3-2013 LJN BZ4924 Appellant heeft binnen de begunstigingstermijn voor een belangrijk deel aan de last voldaan. Hij stelt dat in zo’n geval de verbeurde dwangsom ook gematigd moet worden. De Afdeling volgt die stelling niet:

“5.2. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het college het in te vorderen bedrag niet behoefde te matigen omdat deels aan de last is voldaan. De last strekte tot het verwijderen van de gehele dakopbouw. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het college hiertoe geen beleid heeft vastgesteld.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in handhaving. Bookmark de permalink.