Is een last, strekkend tot voldoen aan geluidsnorm, rechtens mogelijk?

ABRS 27-11-2013, ECLI:NL:RVS:2013:2150

Last strekkend tot voldoen aan geluidsnorm voldoende duidelijk? De herstelmaatregelen houden in dat voldaan moet worden aan geluidnormen uit Activiteitenbesluit. Is dat een voldoende duidelijke omschrijving?

“Uit het besluit van 7 februari 2012 blijkt duidelijk wat van appellant verwacht wordt, namelijk dat hij voldoet aan de geluidnormen die zijn opgenomen in art. 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer. Anders dan waarvan appellant uitgaat, was het college niet gehouden om in detail voor te schrijven welke maatregelen hij moet nemen om aan die normen te voldoen. appellant heeft de vrijheid om zelf geschikte maatregelen te kiezen, bijvoorbeeld het zachter zetten van de muziek of het aanbrengen van extra isolatiematerialen.
De last ziet op het voorkomen van herhaling van overtreding van art. 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer. Het is voor appellant betrekkelijk eenvoudig om aan de last te voldoen. In dit geval vereist dat slechts het verlagen van het volume van de geluidinstallatie in het café. Gelet daarop heeft het college mogen oordelen dat een begunstigingstermijn niet noodzakelijk was. De stelling van appellant dat hij maar zeer beperkte mogelijkheden heeft om te controleren of het café aan de geluidnormen voldoet, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat hij metingen kan laten verrichten bij de buren, zoals namens hem ook al eens is gedaan.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in handhaving, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.