Geen zicht op legalisatie na beslissing geen projectbesluit te nemen?

ABRS 14-11-2012 LJN BY3057 201202770/1/A1.
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat daartegen handhavend kan optreden in de regel van die bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het dat niet doen. Dit kan zich voordoen, indien concreet zicht op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat in verband daarmee van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 22 februari 2012 in zaak nr. 201107057/1/A1), volstaat in beginsel het enkele feit dat burgemeester en wethouders niet bereid zijn een projectbesluit te nemen of ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen voor het oordeel dat geen concreet zicht op legalisering bestaat.

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in handhaving. Bookmark de permalink.