Aan last onder dwangsom voldaan na begunstigingstermijn; invorderen mogelijk?

ABRS 19 september 2012, BX7685 Aan iemand wordt een last onder dwangsom opgelegd in verband met zonder vergunning bouwen (€ 2.000 ineens). De begunstigingstermijn verloopt. Na de begunstigingstermijn voldoet betrokkene aan de last. Burgemeester en wethouders nemen een besluit tot invordering van de naar hun oordeel verbeurde € 2.000. De ABRS stelt burgemeester en wethouders in het gelijk: vast staat dat betrokkene eerst na afloop van de begunstigingstermijn aan de last heeft voldaan en dat daarmee van rechtswege de dwangsom is verbeurd. Aan het belang van de invordering dient een zwaarwegend gewicht te worden toegekend. Een andere opvatting zou afdoen aan het gezag dat behoort uit te gaan van een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien. Het voldoen aan de last na de begunstigingstermijn en voor de zitting van de rechtbank is op zichzelf geen omstandigheid als gevolg waarvan het college van invordering had behoren af te zien.

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in handhaving. Bookmark de permalink.