Categorie archieven: Uncategorized

Terugvordering van persoonsgebonden budgetten in de Jeugdwet: zeker een hobbelpad en waarschijnlijk een onbegaanbare weg!

Inleiding Als het college van oordeel is dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is, dient het op grond van artikel 8.1.6 Jeugdwet met de aanvrager te overleggen over de wijze waarop de voorziening gerealiseerd wordt: in de … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Terugvordering van persoonsgebonden budgetten in de Jeugdwet: zeker een hobbelpad en waarschijnlijk een onbegaanbare weg!

Kinderrechter of gewone bestuursrechter bij PGB jeugd beroepen?

Rb Limburg 3 juli 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6318, De rechtbank Limburg vindt dat, gelet op de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak niet de kinderrechter maar de gewone bestuursrechter bevoegd is jeugdhulpbesluiten te behandelen waarbij aan de orde is het tarief dat moet worden gehanteerd bij … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kinderrechter of gewone bestuursrechter bij PGB jeugd beroepen?

Opstellen familiegroepsplan een besluit?

Rb Midden-Nederland 18 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6141, Een van de ouders van de jeugdige verzoekt het college van burgemeester en wethouders middels een aanvraag een familiegroepsplan op te stellen. Is de beslissing om dat te doen (of niet te doen) een … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Opstellen familiegroepsplan een besluit?

Wet aanpassingen bestuursprocesrecht in werking vanaf 1-1-2013

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht); kamerstuk 32 450. De wet treedt in werking op 1 januari 2013.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wet aanpassingen bestuursprocesrecht in werking vanaf 1-1-2013

wijziging AwB, kamerstuk 32 621

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten); kamerstuk 32 621. Voorziene behandeling in de Eerste Kamer in januari 2013.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor wijziging AwB, kamerstuk 32 621