Categorie archieven: handhaving

Verklaring van derde voldoende bewijs invordering?

ABRS 08-06-2016, RVS:2016:1594, Eerder heeft de Afdeling geoordeeld dat een foto van een derde niet tot grondslag kan dienen als bewijsmiddel voor invordering van een verbeurde dwangsom. Geldt dat ook voor een verklaring van een derde? De Afdeling oordeelt dat … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Verklaring van derde voldoende bewijs invordering?

Belangrijke wijziging auteur van de verwachting vertrouwensbeginsel

ABRS 19 juli 2017, RVS:2017:1946: standaard jurisprudentie van de Afdeling was dat alleen het bevoegde bestuursorgaan een vertrouwen kan wekken. Die jurisprudentie is verlaten bij deze uitspraak: ook anderen kunnen vertrouwen wekken. De Afdeling overweegt: “Voor een geslaagd beroep op … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke wijziging auteur van de verwachting vertrouwensbeginsel

Werknemers concurrent belanghebbend bij boete?

ABRS 5-10-2016, RVS:2016:2649 Werknemers van bedrijf C verzoeken de minister een boete op te leggen aan bedrijf A omdat dat bedrijf illegale werknemers in dienst zou hebben. Zij vrezen daardoor hun baan te verliezen. Zijn ze belanghebbend? De Afdeling vindt … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Werknemers concurrent belanghebbend bij boete?

20 maal dezelfde overtreding, 20 maal boete?

ABRS 9-12-2015, RVS:2015:3747, Art. 4:3 lid 1 Arbeidstijdenwet verplicht de werkgever een deugdelijke registratie ter zake van de arbeids- en rusttijden te voeren, zodat toezicht op de naleving van de Artw en de daarop berustende bepalingen mogelijk is. Om te … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor 20 maal dezelfde overtreding, 20 maal boete?

Eisen aan aanmaning bij invordering

ABRS 25-4-2016, RVS:2016:1142 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 22 juli 2015 in zaak nr. 201406677/1/A1, dient, gelet op hetgeen in de memorie van toelichting is weergegeven, uit het oogpunt van rechtszekerheid voor de aangeschrevene uit … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Eisen aan aanmaning bij invordering

Belang derde bij invordering dwangsom als aan last is voldaan

ABRS 28-10-2015, RVS:2015:3300: De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat appellant geen rechtens te beschermen belang heeft bij een oordeel over het besluit van 26 augustus 2014, nu op 10 maart 2014 tijdens een namens het college uitgevoerde … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Belang derde bij invordering dwangsom als aan last is voldaan

Heeft aanmaning zonder invorderingsbeschikking stuitende werking?

ABRS 28-10-2015, RVS:2015:3279: de invorderingsbeschikking is niet op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Later is wel een aanmaning gezonden. Is de verjaring daarmee gestuit? De Afdeling oordeelt van niet: “Niet in geschil is dat het invorderingsbesluit van 7 november 2014 … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Heeft aanmaning zonder invorderingsbeschikking stuitende werking?

Belang derde bij invordering als aan last is voldaan

ABRS 28-10-2015, RVS:2015:3300: tussen primaire besluit en besluit op bezwaar maar na begunstigingstermijn voldoet betrokkene aan de last. Heeft de derde nog een belang bij het nemen van een invorderingsbeschikking? De Afdeling vindt van niet: “De Afdeling is met de … Lees verder

Geplaatst in bestuursprocesrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Belang derde bij invordering als aan last is voldaan

Ondanks gerechtvaardigd vertrouwen geen nakoming

ABRS 4-6-2014, RVS:2014:2004 Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is nodig dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Met de … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ondanks gerechtvaardigd vertrouwen geen nakoming

Foto van derde voldoende bewijsmateriaal voor invordering?

ABRS 25-11-2015, RVS:2015:3652, Foto van derde voldoende bewijsmateriaal voor invordering? De Afdeling vindt van niet: In de uitspraak van uitspraak van 13 november 2013 in zaak nr. 201204385/1/A4 heeft de Afdeling overwogen dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Foto van derde voldoende bewijsmateriaal voor invordering?