Categorie archieven: bestuursprocesrecht

Verslag hoorzitting klopt niet volgens eisers

CRVB 22-11-2016, CRVB:2016:4468, Wie heeft gelijk als volgens eisers iets anders is gezegd dan in het verslag is vermeld? Appellanten hebben aangevoerd dat het verslag van de hoorzitting onvolledig en onjuist is. Deze beroepsgrond slaagt niet. In artikel 7:7 van … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verslag hoorzitting klopt niet volgens eisers

Derde bij niet tijdig beslissen belanghebbend?

 ABRS 27-07-2016, RVS:2016:2098 Heeft een derde een belang bij het al dan niet op tijd beslissen op een aanvraag van een belanghebbende? 3.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013: BZ7462) is het antwoord op … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Derde bij niet tijdig beslissen belanghebbend?

Werknemers concurrent belanghebbend bij boete?

ABRS 5-10-2016, RVS:2016:2649 Werknemers van bedrijf C verzoeken de minister een boete op te leggen aan bedrijf A omdat dat bedrijf illegale werknemers in dienst zou hebben. Zij vrezen daardoor hun baan te verliezen. Zijn ze belanghebbend? De Afdeling vindt … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Werknemers concurrent belanghebbend bij boete?

Wijziging jurisprudentie ABRS artikel 4:6 Awb

ABRS 23-11-2016, RVS:2016:3131: de ABRS komt terug op eerdere jurisprudentie inzake artikel 4:6 Awb en sluit aan bij de andere hogerberoepsrechters. De ABRS overweegt: 3.3. Uitgangspunt is dat een bestuursorgaan in het algemeen bevoegd is om een herhaalde aanvraag inhoudelijk … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging jurisprudentie ABRS artikel 4:6 Awb

Weigering PGB onvoldoende onderbouwd, zelf in de zaak voorzien

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2016:4171: vervolg op tussenuitspraak 18 april 2016 (ECLI:NL:RBOVE:2016:1379). Rechtbank oordeelt dat de gronden die verweerder hanteert om te komen tot een weigering van het PGB onvoldoende onderbouwd zijn. Rechtbank voorziet zelf in de zaak door vernietiging van het … Lees verder

Geplaatst in bestuursprocesrecht, Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Weigering PGB onvoldoende onderbouwd, zelf in de zaak voorzien

Deelnemers aan evenement belanghebbend bij voorschrift bij de vergunning?

ABRS 9-12-2015, RVS:2015:3764 Voorschrift aan vergunning voor motorrit: “Hierbij is dit jaar de afspraak gemaakt dat de individuele deelnemers aan de motorrit niet de colours van de motorclub waaraan zij zijn verbonden, voeren.” Hiertegen wordt bezwaar gemaakt door een specifieke … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Deelnemers aan evenement belanghebbend bij voorschrift bij de vergunning?

Naam eiser moet bekend zijn binnen de bezwaar- of beroepstermijn

ABRS 20-7-2016, RVS:2016:2031 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraken van 20 juli 2005 (AB 2005/341, m.nt. A.A.J. de Gier) en 13 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:980), kan de omstandigheid dat beroep wordt ingesteld namens een persoon of personen van … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Naam eiser moet bekend zijn binnen de bezwaar- of beroepstermijn

Bekendmaking op andere wijze, verschoonbaar te laat bezwaar?

ABRS 13-7-2016, RVS:2016:1919, Ingevolge art. 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), geschiedt de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Ingevolge … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Bekendmaking op andere wijze, verschoonbaar te laat bezwaar?

Correctie relativiteitsvereiste

ABRS 16-3-2016, RVS:2016:732 Het betoog van appellante roept de vraag op of in het kader van het relativiteitsvereiste in artikel 8:69a van de Awb een concurrent met een beroep op een materieel beginsel van behoorlijk bestuur kan bereiken dat de … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Correctie relativiteitsvereiste

Vereisten hersteltermijn in bezwaar

ABRS 25-5-2016, RVS:2016:1399 De Afdeling sluit met de rechtbank aan bij de overweging van de Centrale Raad van Beroep in de uitspraak van 8 maart 2005 (ECLI:NL:CRVB:2005:AT3119), herhaald in de uitspraak van 27 maart 2012 (ECLI:NL:CRVB:2012:BW1759), dat de in het … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Vereisten hersteltermijn in bezwaar