Categorie archieven: algemeen bestuursrecht

Voorlopige voorzieningen in de Jeugdwet; een verandering op til?

Inleiding Als een rechtsmiddel (bezwaar of (hoger) beroep) wordt ingesteld tegen een besluit dan schort dat rechtsmiddel de werking van het besluit niet op. Je zou kunnen zeggen dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ervan uitgaat dat het besluit goed … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige voorzieningen in de Jeugdwet; een verandering op til?

Verslag hoorzitting klopt niet volgens eisers

CRVB 22-11-2016, CRVB:2016:4468, Wie heeft gelijk als volgens eisers iets anders is gezegd dan in het verslag is vermeld? Appellanten hebben aangevoerd dat het verslag van de hoorzitting onvolledig en onjuist is. Deze beroepsgrond slaagt niet. In artikel 7:7 van … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verslag hoorzitting klopt niet volgens eisers

Verklaring van derde voldoende bewijs invordering?

ABRS 08-06-2016, RVS:2016:1594, Eerder heeft de Afdeling geoordeeld dat een foto van een derde niet tot grondslag kan dienen als bewijsmiddel voor invordering van een verbeurde dwangsom. Geldt dat ook voor een verklaring van een derde? De Afdeling oordeelt dat … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Verklaring van derde voldoende bewijs invordering?

Derde bij niet tijdig beslissen belanghebbend?

¬†ABRS 27-07-2016, RVS:2016:2098 Heeft een derde een belang bij het al dan niet op tijd beslissen op een aanvraag van een belanghebbende? 3.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013: BZ7462) is het antwoord op … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht | Reacties uitgeschakeld voor Derde bij niet tijdig beslissen belanghebbend?

Besluitbegrip en Jeugdwet

Rechtbank Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6027: is het “Besluit en afspraken jeugdbeschermingstafel” een besluit in de zin van de Awb? Tijdens een overleg tussen ouders en medewerkers van het jeugdteam zijn afspraken gemaakt die door partijen zijn ondertekend en … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Besluitbegrip en Jeugdwet

Belanghebbende Jeugdwet en ouderlijk gezag

CRVB 6 april 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1305, Is een ouder zonder gezag een belanghebbende bij jeugdhulp aan haar of zijn kind? Als de ouder het kind niet opvoedt als behorend tot zijn gezin, is het in ieder geval niet een ouder in … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Belanghebbende Jeugdwet en ouderlijk gezag

Belanghebbende Jeugdwet en ouderlijk gezag

CRVB 2 november 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4172, Is een ouder zonder gezag een belanghebbende bij jeugdhulp aan haar of zijn kind? Als de ouder het kind niet opvoedt als behorend tot zijn gezin, is het in ieder geval niet een ouder in … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Belanghebbende Jeugdwet en ouderlijk gezag

Belangrijke wijziging auteur van de verwachting vertrouwensbeginsel

ABRS 19 juli 2017, RVS:2017:1946: standaard jurisprudentie van de Afdeling was dat alleen het bevoegde bestuursorgaan een vertrouwen kan wekken. Die jurisprudentie is verlaten bij deze uitspraak: ook anderen kunnen vertrouwen wekken. De Afdeling overweegt: “Voor een geslaagd beroep op … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke wijziging auteur van de verwachting vertrouwensbeginsel

Werknemers concurrent belanghebbend bij boete?

ABRS 5-10-2016, RVS:2016:2649 Werknemers van bedrijf C verzoeken de minister een boete op te leggen aan bedrijf A omdat dat bedrijf illegale werknemers in dienst zou hebben. Zij vrezen daardoor hun baan te verliezen. Zijn ze belanghebbend? De Afdeling vindt … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, handhaving | Reacties uitgeschakeld voor Werknemers concurrent belanghebbend bij boete?

PGB Jeugdwet maximum tarief in verordening mogelijk?

Rechtbank Overijssel 30-12-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:5199: Persoonsgebonden budget toegekend in het kader van de Jeugdwet; ten onrechte is een maximumtarief gehanteerd voor informele hulp; beleidsregels AWBZ over bovengebruikelijke zorg niet zonder meer toepasbaar; geen onderzoek gedaan naar de omvang hulpvraag. Naar het … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor PGB Jeugdwet maximum tarief in verordening mogelijk?