Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet  bestuursrecht is voortdurend in verandering; de laatste ontwikkeling is die in de richting  van een meer responsieve overheid. Juist om meer responsief te acteren is juridische kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestuursrecht erg  belangrijk. 

De basiscursus Algemene wet bestuursrecht wordt gegeven voor medewerkers van bestuursorganen die op het werk te maken krijgen met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en die niet of nauwelijks kennis daarvan hebben. De nadruk ligt op de belangrijke begrippen uit de Awb (belanghebbende, bestuursorgaan en besluit), de regels die gelden voor bestuursorganen (algemene regels en beginselen van behoorlijk bestuur) en, zeer globaal, handhaving, subsidie, bestuursrechtelijke geldschulden en rechtsbescherming.

Afhankelijk van uw wens wordt een cursus samengesteld. 

Desgewenst kan bij de cursus het boek Bestuursrecht, recht in je opleiding, worden geleverd. Het betreft de zesde druk, en is geschreven door mr. W.M.B. Elferink en mr. G.W. de Ruiter. Het boek wordt in diverse HBO opleidingen gebruikt. De uitgever van het boek is Boom Juridische uitgevers.

Kosten € 40,–

324 pagina’s

Klik hier voor meer informatie over het boek