Zienswijze te laat, toch ontvankelijk?

ABRS 17-4-2013, LJN BZ7780 Na afloop van de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan dient iemand een zienswijze in. Hij stelt hij eerst nu een zienswijze heeft kunnen inbrengen omdat hij na afloop van de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag onder algemene titel eigenaar is geworden. Is het beroep, gelet op artikel 6:13 Awb bij de ABRS ontvankelijk?

De ABRS oordeelt van wel en overweegt:
“2.1. [appellant sub 2] stelt dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Daartoe voert [appellant sub 2] aan dat nu hij opvolger onder algemene titel is van [wijlen mevrouw] zijn belang eerst na de afloop van de terinzagelegging bij het plan betrokken raakte. Dat heeft volgens [appellant sub 2] tot gevolg dat hij verschoonbaar geen zienswijze op het plan heeft ingediend.

2.2. Vaststaat dat [appellant sub 2] geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Voorts staat vast dat [appellant sub 2] geruime tijd na afloop van de periode waarin het ontwerpplan ter inzage gelegen heeft, onder algemene titel eigenaar geworden is van een perceel dat is gelegen binnen het plangebied. Anders dan de raad heeft betoogd doet de verkrijging onder algemene titel er niet aan af dat het belang van [appellant sub 2] eerst na deze verkrijging bij het plan betrokken raakte. [appellant sub 2] kan derhalve redelijkerwijs niet worden verweten geen zienswijze naar voren gebracht te hebben. Het beroep is ontvankelijk.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.