Telefonisch horen in bezwaar, CRvB

CRvB 29-1-2011, BU6407, Telefonisch horen in bezwaar
Het bestuursorgaan heeft het bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag om bijstand gegrond verklaard en aan appellant alsnog bijstand toegekend. Voorts is aan appellant een bedrag van € 322 toegekend in verband met kosten in bezwaar wegens verleende rechtsbijstand (schrijven bezwaarschrift). Volgens appellant moet voor het telefonisch horen ook een vergoeding worden toegekend.
Met betrekking tot de in bezwaar gevolgde wijze van horen is van belang dat het bestuursorgaan uitdrukkelijk de mogelijkheid van telefonisch horen heeft opengesteld, op welke uitnodiging de gemachtigde en appellant zijn ingegaan. Dat is het enige moment geweest waarop zij zijn gehoord. Het bestuursorgaan heeft van het horen een verslag gemaakt en dat ook aan het dossier toegevoegd. Een zodanige wijze van horen dient op één lijn gesteld te worden met het verschijnen ter hoorzitting.

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.