Relativiteitsvereiste, Flora en Faunawet; leefomgeving

ABRS 19-6-2013, CA3666, Sinds januari 2013 geldt het relativiteitsvereiste voor alle beroepen. Ter bescherming van wiens belangen strekt de Flora en Faunawet?

“Het behoeft niet in alle gevallen op voorhand uitgesloten te worden geacht dat de Ffw met de bescherming van diersoorten tevens bescherming biedt aan het belang bij het behoud van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving van omwonenden. Dit geval doet zich echter hier niet voor. Het gaat om een ontheffing op grond van de Ffw ten behoeve van een grootschalig windturbinepark. De diersoorten die in het geding zijn betreffen vliegende vogels en vleermuizen. Appellanten wonen op geruime afstand van het op te richten windpark. Niet is gebleken dat met de bescherming van deze vogels en vleermuizen door het niet verlenen van de gevraagde ontheffing tevens de kwaliteit van hun directe leefomgeving in concrete zin wordt beschermd. Daarvoor is een directer verband nodig tussen de kwaliteit van hun directe leefomgeving en de te beschermen vogels en vleermuizen dan waarvan in dit geval kan worden gesproken.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.