Onjuist rechtsmiddel, ervaren rechtshulpverlener en verschoonbare termijnoverschrijding

ABRS 5 september 2012, BX6500 De ABRS oordeelt in deze uitspraak dat, indien een bestuursorgaan bij de bekendmaking van een besluit onjuiste rechtsmiddelenvoorlichting verschaft, heeft te gelden dat een daardoor veroorzaakte termijnoverschrijding op grond van artikel 6:11 van de Awb verschoonbaar kan worden geacht, ook als sprake is van een ervaren rechtshulpverlener. In een eerdere uitspraak had de ABRS overwogen dat een termijnoverschrijding ten gevolge van het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing niet verschoonbaar is, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat belanghebbende wist dat hij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken dan wel beroep of hoger beroep moest instellen. De Afdeling was van oordeel dat van bekendheid met deze termijn kan worden uitgegaan indien de belanghebbende voor afloop van de termijn door een professionele rechtsbijstandverlener werd bijgestaan. Er zit dus een verschil tussen een onjuiste voorlichting en het ontbreken van een voorlichting over het rechtsmiddel.
Deze uitspraak bevat ook interessante overwegingen over de ontvankelijkheid van een stichting (artikel 1:2, derde lid, van de Awb).

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.