Nadere argumenten na beroepsgronden mogelijk?

ABRS 12-12-2012, LJN BY5852 Voor het verstrijken van de tiendagentermijn van 8:25 Awb wordt een stuk ingediend met nadere uitwerking van een eerder aangedragen beroepsgrond. Is dat toegestaan? De Afdeling vindt, onder omstandigheden, van wel: “Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 13 juni 2012 in zaak nr. 201112988/1/A4 en 201112989/1/A4), kunnen ook na afloop van de beroepstermijn en indien die termijn is gegeven, na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 6:6 van de Awb, gelet op artikel 8:58 van de Awb, nadere argumenten, nadere gegevens of nadere stukken, ter onderbouwing van een eerdere beroepsgrond worden ingediend, tenzij dat in strijd is met een goede procesorde. Dat is het geval, indien de nadere argumenten, nadere gegevens of nadere stukken verwijtbaar zodanig laat worden ingediend, dat de andere partijen worden belemmerd om daarop adequaat te reageren of de goede voortgang van de procedure daardoor anderszins wordt belemmerd.
Gelet op de periode tussen de indiening van het nadere stuk en de zitting bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat De Haringkoning onvoldoende gelegenheid had om adequaat te kunnen reageren op het nadere stuk. De Haringkoning heeft bij de behandeling van de zaak ter zitting op 20 september 2012 voorts een inhoudelijke reactie op het nadere stuk gegeven. Gelet hierop en gezien de aard en inhoud van het nadere stuk, verzet de goede procesorde zich er niet tegen dat het bij de beoordeling van het hoger beroep wordt betrokken.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.