Getuigenbewijs mogelijk ten bewijze van verzending beroepschrift?

ABRS 2-10-2013, RVS:2013:1339, Kan getuigenbewijs dienen ter onderbouwing van de stelling dat een beroepschrift tijdig ter post is bezorgd? De Afdeling vindt in dit geval van wel.

“De enkele stelling dat een beroepschrift ter post is bezorgd, in een geval waarin de rechtbank het geschrift stelt niet te hebben ontvangen, is onvoldoende om aan te nemen dat het beroepschrift is verzonden. Het is in dat geval aan belanghebbende om aannemelijk te maken dat hij het geschrift ter post heeft bezorgd, bijvoorbeeld aan de hand van verklaringen van getuigen.
Appellant heeft in beroep een verklaring van zijn buurvrouw van 21 april 2012 overgelegd. Zij verklaart dat appellant op 21 oktober 2011 bij haar kwam met een brief aan de rechtbank waarin hij beroep instelt tegen een besluit van de Belastingdienst, zij die brief op taalfouten heeft gecontroleerd, in een envelop heeft gedaan en na frankering in een brievenbus heeft gedaan. De door buurvrouw ter zitting bij de Afdeling onder ede afgelegde verklaring geeft een nadere concretisering van de desbetreffende brief en de terpostbezorging daarvan. Die verklaring is in lijn met haar eerdere schriftelijke verklaring. Voorts heeft de partner van buurvrouw, eveneens ter zitting bij de Afdeling onder ede een verklaring afgelegd, die de door buurvrouw uitgebreid beschreven gang van zaken rond de terpostbezorging bevestigt. Met deze verklaringen heeft appellant voldoende aannemelijk gemaakt dat hij al eerder en tijdig bij brief van 21 oktober 2011 beroep bij de rechtbank heeft ingesteld tegen het besluit van de Belastingdienst van 20 oktober 2011.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.