Envelop zoek, vergunning van rechtswege verleend

ABRS 29 augustus 2012, BX5934 Aan het verzoek om aanvullende stukken te overleggen is voldaan. De vraag is wanneer deze precies zijn ingediend. Gebleken is dat de envelop waarin de aanvullende stukken zijn ingediend niet meer in het bezit van het college is. Daardoor kan niet worden nagegaan wanneer de envelop is gestempeld door post.nl. Dit komt voor risico van het bestuursorgaan. Het is dan aan het bestuursorgaan om aannemelijk te maken dat het poststuk op de dag waarop het is afgestempeld bij de gemeente is bezorgd. Het bestuursorgaan slaagt daarin niet. Daardoor is de termijn van aanvulling eerder verstreken dan het bestuursorgaan had aangenomen en de vergunning van rechtswege verleend.

Naar de volledige uitspraak
 

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.