Capaciteitsproblemen bij rechtspraak.nl verschoonbaar?

CRVB 30-9-2015, CRVB:2015:3317, Volgens appellant was het beroepschrift op tijd ingediend via de site rechtspraak.nl maar was er, als gevolg van capaciteitsbeperking bij de site, geen mogelijkheid om bijlagen te uploaden. Hij kon de bijlagen niet eerder uploaden dan op de laatste dag van de beroepstermijn. De CRVB oordeelt een en ander niet verschoonbaar:

“In hoger beroep heeft appellant aangevoerd dat de rechtbank er ten onrechte vanuit is gegaan dat hij zijn beroepschrift te laat heeft ingediend. Hij heeft opnieuw naar voren gebracht dat hij op de MRI-scan moest wachten teneinde zijn beroep te onderbouwen. Volgens appellant kreeg hij deze scan op de laatste dag van de beroepstermijn, waarbij hij ervan is uitgegaan dat hij op die dag de mogelijkheid zou hebben het beroepschrift met bijlagen digitaal te versturen. Hij heeft dit ook geprobeerd. Echter, door de beperkte capaciteit van de website van rechtspraak.nl — waarvoor overigens niet wordt gewaarschuwd — is dit niet gelukt en is het beroepschrift één dag te laat ingediend. De rechtbank is hier volgens appellant zelf debet aan.
Niet in geschil is dat het beroepschrift van 28 november 2013 op 29 november 2013 door de rechtbank is ontvangen. Het is daardoor niet ingediend binnen zes weken na de dag waarop het bestreden besluit bekend is gemaakt.
Het oordeel van de rechtbank dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is alsmede de overwegingen waarop dat oordeel berust, worden onderschreven. Indien de website van rechtspraak.nl — zoals appellant stelt — het aantal te verzenden MB’s van zijn beroepschrift met bijlagen, waaronder de MRI-scan, niet kon verwerken, had appellant ervoor kunnen kiezen eerst het beroepschrift (tijdig) in te dienen en de scan later te versturen. (…) Het hoger beroep kan niet slagen. De aangevallen uitspraak zal worden bevestigd.”

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.