Belanghebbende omgevingsvergunning milieu

ABRS 12 september 2012, BX7107 Betreft een handhavingsverzoek ten aanzien van een veehouderij. Het gemeentebestuur stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van belanghebbenden. De woningen van de personen die om handhaving gevraagd hebben zijn op een afstand van ongeveer 370 tot 635 m van de inrichting gelegen en tussen de inrichting en deze woningen is geen afschermende bebouwing gelegen. In het deskundigenbericht is vermeld dat ter plaatse van de woningen van eisers geluid kan worden waargenomen dat herkenbaar is als geluid afkomstig van de inrichting. De Afdeling ziet geen aanleiding om in zoverre te twijfelen aan de juistheid van het deskundigenbericht. Voorts zijn uit de directe woonomgeving van eisers klachten over geurhinder bij het college ingekomen, die zijn gevalideerd en waarvan een aantal gegrond is verklaard. Gelet hierop acht de Afdeling aannemelijk dat ter plaatse van de woningen van eisers milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden, zodat zij belanghebbenden zijn als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.