Auteursarchieven: Willie Elferink

De Centrale Raad van Beroep en de Jeugdwet, voorjaarsupdate 2023

1.     Inleiding Eerder, in september 2022, heb ik een overzicht gepubliceerd van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRVB) op het gebied van de Jeugdwet. Hetzelfde overzicht volgt hieronder, aangevuld met nieuwe uitspraken tot 1 maart 2023. Veel uitspraken … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor De Centrale Raad van Beroep en de Jeugdwet, voorjaarsupdate 2023

Eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over intrekking pgb Jeugdwet

Inleiding Het college van burgemeester en wethouders moet op grond van de Jeugdwet periodiek een persoonsgebonden budget heroverwegen. In de praktijk gebeurt dat meestal als een nieuwe aanvraag wordt ingediend  voor een volgende periode. Dan wordt bekeken of het vorige … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over intrekking pgb Jeugdwet

Knel tussen GI en gemeente; het kind van de rekening

Inleiding Als een ondertoezichtstelling is uitgesproken, zorgt de Gecertificeerde Instelling (GI) die door de kinderrechter is aangewezen ervoor dat de hulp die nodig is wordt ingezet. De GI bepaalt zelf welke hulp noodzakelijk is (artikel 3.5 Jeugdwet). De gemeente is … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Knel tussen GI en gemeente; het kind van de rekening

Jeugdwet, aanvraag of melding?

Inleiding Een aanvraag is volgens artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. De aanvraag wordt op grond van artikel 4:2 van die wet ondertekend en bevat ten … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Jeugdwet, aanvraag of melding?

Van de Centrale Raad van Beroep, de Jeugdwet en de dingen die voorbij zijn gegaan

De Centrale Raad van Beroep heeft zich in twee uitspraken Jeugdwet gebogen over de vraag of er nog een procesbelang is als de periode waarop het bestreden besluit zag voorbij is. Het betreft een uitspraak van 28 september 2022[1] (Almere) … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Van de Centrale Raad van Beroep, de Jeugdwet en de dingen die voorbij zijn gegaan

De Centrale Raad van Beroep en de Jeugdwet, najaarsupdate 2022

1.      Inleiding Eerder, in maart 2022, heb ik een overzicht gepubliceerd van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRVB) op het gebied van de Jeugdwet. Hetzelfde overzicht volgt hieronder, aangevuld met nieuwe uitspraken tot 31 augustus 2022. Veel uitspraken … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor De Centrale Raad van Beroep en de Jeugdwet, najaarsupdate 2022

Voorlopige voorzieningen in de Jeugdwet; een verandering op til?

Inleiding Als een rechtsmiddel (bezwaar of (hoger) beroep) wordt ingesteld tegen een besluit dan schort dat rechtsmiddel de werking van het besluit niet op. Je zou kunnen zeggen dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ervan uitgaat dat het besluit goed … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige voorzieningen in de Jeugdwet; een verandering op til?

De Jeugdwet, de ouder, 16+-er en de Algemene wet bestuursrecht

Inleiding Een jongere, die ouder is dan 16 jaar, mag al in belangrijke mate zelf bepalen wat ie wil. Op grond van artikel 7:447 BW is de jongere die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, bekwaam tot het aangaan … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor De Jeugdwet, de ouder, 16+-er en de Algemene wet bestuursrecht

Nieuwe uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over dyslexie en de Jeugdwet

Inleiding Op 22 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep in het kader van de Jeugdwet een oordeel gegeven over de vraag of het college met een toegekende voorziening de jeugdige voldoende in staat heeft gesteld gezond en veilig … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over dyslexie en de Jeugdwet

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een Jeugdwetzaak: Aalsmeer of Amstelveen?

De Centrale Raad van Beroep heeft op 6 april 2022[1] een uitspraak gedaan in een Jeugdwetzaak. Daarin heeft hij geoordeeld over het hoger beroep dat was ingesteld door een ouder tegen een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De casus In … Lees verder

Geplaatst in Jeugdwet | Reacties uitgeschakeld voor Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een Jeugdwetzaak: Aalsmeer of Amstelveen?