Verslag hoorzitting klopt niet volgens eisers

CRVB 22-11-2016, CRVB:2016:4468, Wie heeft gelijk als volgens eisers iets anders is gezegd dan in het verslag is vermeld? Appellanten hebben aangevoerd dat het verslag van de hoorzitting onvolledig en onjuist is. Deze beroepsgrond slaagt niet. In artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is slechts bepaald dat van het horen een verslag wordt gemaakt. Een nadere precisering van wat een verslag moet inhouden ontbreekt. Zoals de Raad eerder heeft overwogen (uitspraak van 17 maart 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL8325), kan niet worden geƫist dat het verslag een woordelijke weergave inhoudt van al wat tijdens de hoorzitting is gezegd. Gelet enerzijds op het in beroep overgelegde, door appellanten aan de hand van een bandopname gemaakte verslag van wat tijdens de hoorzitting is gezegd en anderzijds het door de secretaris van de bezwaarschriftencommissie opgemaakte verslag van de hoorzitting, is niet gebleken dat dat verslag niet beantwoordt aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.