Verklaring van geen bedenkingen soms onrechtmatig

ABRS 27-8-2014, RVS:20104:3207: Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 3 oktober 2012 in zaak nr. 201206364/1/R4, bevat art. 6.5 lid 3 van het Bor geen vereisten voor de aanwijzing en houdt evenmin een beperking in voor de categorie├źn die opgenomen kunnen worden in de aanwijzing. Anders dan de rechtbank is de Afdeling evenwel van oordeel dat een aanwijzing als hier aan de orde in strijd is met art. 6.5 van het Bor en derhalve onverbindend is. Gelet op de tekst van art. 6.5 lid 3 van het Bor dient de gemeenteraad categorie├źn van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring niet is vereist. Een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist, kan niet worden aangemerkt als een aanwijzing van een categorie van gevallen. Daarnaast kan de bevoegdheid tot het maken van uitzonderingen als bedoeld in art. 6.5 lid 3 van het Bor naar zijn aard niet worden gebruikt om de hoofdregel, als neergelegd in het eerste lid van dit artikel, geheel te omzeilen.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.