Vaststellen begroting besluit?

ABRS 27-5-2015, RVS:2015:1662
De beslissing van het college om hoger beroep in te stellen ingeval [appellante] in het gelijk wordt gesteld, is geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. Deze beslissing betreft een voornemen en is daarom niet op rechtsgevolg gericht. Het raadsbesluit tot vaststelling van de begroting is geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. Begrotingsbesluiten in privaatrechtelijke zin roepen geen verbintenissen voor derden in het leven en creƫren in publiekrechtelijke zin geen rechten of plichten voor derden. Een vastgestelde begroting verplicht het college niet tot het doen van uitgaven of werven van inkomsten. Dit is onder bijzondere omstandigheden anders, zoals in die gevallen waarin met het vaststellen van de begroting in feite sprake is van een (weigering van) subsidieverlening of de vaststelling van een subsidieplafond.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.