Uploaden groot bestand mislukt; verschoonbare termijnoverschrijding?

CRvb 30-9-2015, CRVB:2015:3317 Appellant moest op een MRI scan wachten om zijn beroep te onderbouwen. Hij trachtte het document te uploaden op de laatste dag van de termijn maar als gevolg van de geringe capaciteit van de server van rechtspraak.nl mislukte dat. De CRvB oordeelt dat van een verschoonbare termijnoverschrijding geen sprake was: “Het oordeel van de rechtbank dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is alsmede de overwegingen waarop dat oordeel berust, worden onderschreven. Indien de website van rechtspraak.nl – zoals appellant stelt – het aantal te verzenden MB’s van zijn beroepschrift met bijlagen, waaronder de MRI-scan, niet kon verwerken, had appellant ervoor kunnen kiezen eerst het beroepschrift (tijdig) in te dienen en de scan later te versturen. Uit wat in 4.1 tot en met 4.3 is overwogen volgt dat de rechtbank het beroep van appellant terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het hoger beroep kan niet slagen. De aangevallen uitspraak zal worden bevestigd. “

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.