Toepassing 4:6 bij aanvraag echtgenoot

ABRS 19-8-2015:RVS:2015:2651 De echtgenoot van appellante heeft eerder een aanvraag om toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats ingediend. Het college heeft deze aanvraag bij besluit van 31 mei 2012 afgewezen. Dit besluit is van gelijke strekking als het besluit van 20 februari 2013. Nu in hetgeen appellante heeft aangevoerd ter onderbouwing van het verzoek dat tot dat laatste besluit heeft geleid, geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn gelegen en uit het aldus aangevoerde niet kan worden afgeleid dat zich een relevante wijziging van het recht heeft voorgedaan en voorts niet is aangevoerd dat buitengewone omstandigheden bestaan waarin zeer zwaarwegende belangen op het spel staan, is voor toetsing van het besluit van 20 februari 2013 geen plaats. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.