Toepasselijkheid hardheidsclausule

ABRS 5 september 2012, BX6477 Een verordening heeft ten doel eigenaren van woningen financieel te ondersteunen bij het herstellen van funderingsschade van de woning. Ingevolge artikel 9 kan het college in gevallen, waarin de toepassing van de verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, er ten gunste van de aanvrager van afwijken. De verordening geldt niet voor personen die na 1 januari 2007 eigenaar zijn geworden. Een belanghebbende beroept zich ten aanzien van die datum op de hardheidsclausule: zij is na 1 januari 2007 eigenaar geworden. De ABRS oordeelt dat de hardheidsclausule alleen kan worden toegepast als de beslissing binnen het toepassingsbereik van de verordening valt. Nu die beperkt is tot personen die voor 2007 eigenaar waren kan de hardheidsclausule niet worden toegepast voor personen die na 1 januari 2007 eigenaar zijn geworden.

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.