Tegenbewijs alleen met bepaalde middelen?

ABRS 2-9-2015, RVS:2015:2761 Volgens ABRS mag een bestuursorgaan als uitgangspunt hanteren dat tegenbewijs alleen met bepaalde middelen kan worden geleverd. : De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt dat voor toekenning van huurtoeslag de inschrijving in de GBA bepalend is, en niet of betrokkene feitelijk op het toeslagadres woonde. Wie aanspraak op huurtoeslag wil krijgen, heeft echter de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. De Belastingdienst/Toeslagen stelt zich op het standpunt dat de onjuistheid van een inschrijving in de GBA alleen kan worden aangetoond met officiële en verifieerbare stukken, zoals loonstroken, een polis van een inboedelverzekering en een brief van het UWV. Volgens de Belastingdienst/Toeslagen kunnen andere stukken slechts als ondersteunend bewijs dienen. De Afdeling bestuursrechtspraak aanvaardt dit standpunt.”

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.