Relativiteitseis en economische uitvoerbaarheid

ABRS 21-1-2015, RVS:2015:96, Relativiteitseis en economische uitvoerbaarheid
Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht heeft de wetgever met art. 8:69a Awb de eis willen stellen dat een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang waarin de appellant door het bestreden besluit dreigt te worden geschaad. De bestuursrechter mag een besluit niet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot bescherming van het belang van de appellant. De economische uitvoerbaarheid van een bouwplan strekt er mede toe te voor- komen dat belanghebbenden worden geconfronteerd met de nadelige ruimtelijke gevolgen van een bouwplan dat niet uitvoerbaar is. Aldus beoogt art. 3.1.6 Bro, gelezen in verbinding met art. 5.20 Bor, de bij het daad- werkelijk realiseren van een bouwplan betrokken belangen te beschermen

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.