PGB ten onrechte afgewezen, zelf in de zaak voorzien

Rb Overijssel, 24-10-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:425: Rechtbank oordeelt dat verweerder niet op de juiste wijze gevolg heeft gegeven aan de tussenuitspraak omdat alleen voor de toekomst is beslist terwijl het bestreden besluit ziet op een periode die voorbij is. Rechtbank oordeelt verder dat verweerder een rapport door een deskundige heeft doen opstellen dat op objectieve wijze verslag doet van het verrichte onderzoek en dat op inzichtelijke wijze vermeldt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten grondslag zijn gelegd, welke conclusies niet onbegrijpelijk zijn. De rechtbank volgt de in het deskundigenrapport voor de jeugdige nodig geachte jeugdhulp en voorziet zelf in de zaak door vernietiging van het bestreden besluit, herroeping van het primaire besluit en toekenning van een PGB voor begeleiding individueel, door ouders uit te voeren en toekenning van een PGB voor begeleiding, door grootvader uit te voeren. Daarnaast wordt een PGB toegekend voor begeleiding groep door een instelling

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet. Bookmark de permalink.