Overeenkomst of vergunningvoorschrift?

ABRS 28-1-2015, RVS:2015:219
In deze uitspraak staat de vraag centraal of ‘afspraken’ die eerst in een overeenkomst worden opgenomen en daarna ook in een vergunning worden opgenomen, kwalificeren als ‘vergunningvoorschrift’ of als privaatrechtelijke afspraak. Omdat de afspraken niet werden nagekomen heeft het gemeentebestuur de vergunning ingetrokken. De Afdeling oordeelt als volgt:
De brief van 14 december 2011 bevat afspraken over de betaling van de standplaatsvergoeding en het gebruik van de grond van de standplaats op de locatie-a door appellant. De afspraken zijn door het college en appellant ondertekend en vormen een privaatrechtelijke overeenkomst tussen het college en appellant. Het vermelden van de afspraak over de betalingsverplichting in de vergunning is aan te merken als een herinnering aan deze privaatrechtelijke overeenkomst en niet als een aan de vergunning verbonden voorschrift. Hiermee is in overeenstemming dat de afspraak over de betalingsverplichting niet is vermeld onder het kopje ‘voorschriften’, maar onder het kopje ‘afspraken’. Dat wordt vermeld dat de vergunning wordt ingetrokken indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, maakt vorenstaande niet anders, nu hierbij expliciet naar de in de brief van 14 december 2011 overeengekomen afspraken wordt verwezen. De rechtbank heeft derhalve ten onrechte overwogen dat de betalingsverplichting een aan de vergunning verbonden voorschrift is.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving. Bookmark de permalink.