Ook aanvraag indien niet op het juiste formulier ingediend?

CRvB 18-2-2914, CRvB:2014:568 Het standpunt dat in dit geval wel sprake is van een aanvraag, maar dat pas sprake is van een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb als deze op de in de communicatieregeling afgesproken wijze is ingediend, wordt niet gevolgd. Dat in artikel 4:4 van de Awb is bepaald, dat het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen een formulier kan vaststellen voor het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift, doet daar niet aan af. Een niet op de juiste wijze ingediende aanvraag kan worden afgehandeld op de wijze die in artikel 4:5 van de Awb is voorzien. Voor opschorting van de termijn voor het geven van een beschikking is vereist dat het bestuursorgaan de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen (art. 4:15, eerste lid, aanhef en onder a). De beslissing op de aanvraag is niet (op voorhand) al opgeschort tot het moment waarop de aanvraag op het daartoe bestemde formulier is gedaan.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.