Ontzegging toegang gemeentehuis besluit?

o) CRvB 10-6-2014, CRVB:2014:1967: Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of het college bij schrijven van 9 februari 2012 in het kader van een publiekrechtelijke bevoegdheid appellant de toegang tot het gemeentehuis heeft ontzegd. In wat appellant heeft aangevoerd wordt geen grond gevonden om deze vraag bevestigend te beantwoorden. Het college is naar aanleiding van het als onacceptabel aangemerkte gedrag van appellant in het gemeentehuis tot de conclusie gekomen dat voldoende grond bestaat om hem, behoudens uitzonderingen, voorlopig niet toe te laten tot dit pand. Het college heeft aannemelijk gemaakt dat hij deze maatregel heeft getroffen als eigenaar van het gebouw en als verantwoordelijke voor wat zich voordoet in dat voor het publiek toegankelijke pand. Het beheren door het college van een aan hem behorend of toevertrouwd pand kan niet worden aangemerkt als een aan het college als bestuursorgaan opgedragen publiekrechtelijke taak. De omstandigheid dat de bewuste gedraging ook tot een verlaging van de bijstand van appellant heeft geleid en dat hij in verband met die uitkering het bewuste gesprek had in het gemeentehuis, betekent niet dat het college de maatregel heeft getroffen in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, te weten als uitvoerder van de WWB

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.