Mondelinge handhaving, niet spoedig op schrift gesteld onrechtmatig?

ABRS 9-7-2014, RVS:2014:2538 Het vereiste dat de beslissing tot toepassing van bestuursdwang ingevolge artikel 5:31, tweede lid, van de Awb, alsnog zo spoedig mogelijk op schrift wordt gesteld en aan de betrokkene kenbaar wordt gemaakt, biedt betrokkene de mogelijkheid om in bezwaar en beroep de rechtmatigheid van de beslissing aan te vechten. De enkele omstandigheid dat het op schrift stellen en bekendmaken van een beslissing tot toepassing van bestuursdwang niet zo spoedig mogelijk heeft plaatsgevonden vormt wel een schending van genoemde bepaling, maar betekent dit nog niet dat daardoor de beslissing tot de toepassing van de bestuursdwang alsnog onrechtmatig wordt. Verwijzing naar uitspraak van 4 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:992)

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving. Bookmark de permalink.