Mandaat aan Gecertificeerde Instelling mogelijk?

Op grond van artikel 6.1.8 Jeugdwet (Jw) kunnen burgemeester en wethouders bij de kinderrechter een verzoek om een machtiging uithuisplaatsing indienen.

Op grond van artikel 6.1.2, vijfde lid, Jw kan zo’n machtiging alleen worden verleend als het college heeft bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is (een verleningsbeschikking).

De vraag is of het college beide bevoegdheden kan mandateren aan bijvoorbeeld een Gecertificeerde Instelling (GI). De lagere rechtspraak is wisselend.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat in beide gevallen het mandaat in strijd is met artikel 10:3, derde lid, Awb. Zie ECLI:NL:RBGEL:2015:1016.

Rechtbank Rotterdam oordeelt, wat impliciet, dat mandatering wel mogelijk is: ECLI:NL:RBROT:2015:1659.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, Jeugdwet. Bookmark de permalink.