Is een koper na mondelinge koopovereenkomst belanghebbend?

l) ABRS 21-5-2014, RVS:2014:1844: Vaststaat dat de juridische eigendom van het perceel noch die van de inrichting waarvoor vergunning is verleend voor het einde van de termijn waarin tegen het besluit van 5 maart 2013 beroep kon worden ingesteld aan wederpartij A. was overgedragen.
Het enkele feit dat het perceel nog niet in eigendom was van wederpartij A., leidt op zichzelf niet tot het oordeel dat hij geen rechtstreeks bij het besluit betrokken belang heeft. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 28 mei 2008 in zaak nr. 200608226/1) kan een koper, voordat de juridische eigendom aan hem is overgedragen, onder omstandigheden een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang hebben. Die omstandigheden doen zich hier niet voor. Ten tijde van belang had wederpartij A. volgens zijn eigen verklaring, een mondelinge overeenkomst gesloten met wederpartij B. Daargelaten of een mondelinge overeenkomst bestond, overweegt de Afdeling dat een dergelijke overeenkomst, die eerst na afloop van de beroepstermijn op schrift is gesteld, onvoldoende is voor het oordeel dat wederpartij A. reeds daarom als belanghebbende bij het besluit van 5 maart 2013 dient te worden aangemerkt. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat met de mondelinge overeenkomst niet in voldoende mate is komen vast te staan dat wederpartij A. ook daadwerkelijk de juridische eigendom van het perceel zal verkrijgen.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.