Holding functionele dader? Chemie-Pack 2

ABRS 19-2-2014, RVS:2014:515: De holdingmaatschappij kan verantwoordelijk worden gehouden voor de overtreding van Chemie-Pack Nederland B.V., nu zij over dat bedrijf de zeggenschap uitoefende en in het bedrijf ook de feitelijke leiding had.
Niet in geschil is dat artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet is overtreden. In haar uitspraak van 22 januari 2014 in zaak nr. 201207582/1/A4 (www.raadvanstate.nl) heeft de Afdeling overwogen dat Chemie-Pack Nederland B.V. als overtreder van art. 6.2 lid 1 van de Waterwet kan worden aangemerkt ten aanzien van de verontreiniging van het oppervlaktewater rondom het perceel Vlasweg 4 te Moerdijk als gevolg van het blussen van de brand op 5 en 6 januari 2011. Daartoe heeft de Afdeling, onder verwijzing naar haar uitspraak van 15 oktober 2008 in zaak nr. 200707345/1 (www.raadvanstate.nl), overwogen dat de overtreder in de eerste plaats degene is die de verboden handeling fysiek verricht. Daarnaast kan in bepaalde gevallen degene die de overtreding niet zelf feitelijk begaat, doch aan wie de handeling is toe te rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk worden gehouden en derhalve als overtreder worden aangemerkt. De overtreding van art. 6.2 lid 1 van de Waterwet is aan Chemie-Pack Nederland B.V. toe te rekenen omdat de gevolgen van de bestrijding van de brand moeten worden toegerekend aan het bedrijf ten aanzien waarvan de bluswerkzaamheden zijn verricht.
Ten tijde van belang was wederpartij de enige bestuurder van Chemie-Pack Nederland B.V. Voorts was wederpartij de bestuurder van ZH Loonbedrijven Beheer B.V., die op haar beurt de enige aandeelhouder van Chemie-Pack Nederland B.V. was. Binnen de inrichting van Chemie-Pack Nederland B.V. was wederpartij de feitelijk leidinggevende, zo wederpartij ter zitting heeft bevestigd. Wederpartij was de enige bestuurder en enige aandeelhouder van wederpartij
Als enig bestuurder van Chemie-Pack Nederland B.V. kon wederpartij zeggenschap uitoefenen over dat bedrijf. Voorts had wederpartij via wederpartij de feitelijke leiding in het bedrijf. Gelet hierop kan wederpartij verantwoordelijk worden gehouden voor de overtreding van Chemie-Pack Nederland B.V. De rechtbank heeft dan ook ten onrechte geoordeeld dat wederpartij niet als overtreder kan worden aangemerkt.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving. Bookmark de permalink.