Heeft aanmaning zonder invorderingsbeschikking stuitende werking?

ABRS 28-10-2015, RVS:2015:3279: de invorderingsbeschikking is niet op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Later is wel een aanmaning gezonden. Is de verjaring daarmee gestuit? De Afdeling oordeelt van niet:
“Niet in geschil is dat het invorderingsbesluit van 7 november 2014 niet is toegezonden naar het adres waarop appellante op dat moment in de basisregistratie personen stond geregistreerd. Appellante betoogt terecht dat dit besluit derhalve niet op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, daarom niet in werking is getreden en invordering van de dwangsom op 18 maart 2014 verbeurde dwangsom thans niet meer mogelijk is. Dat op 13 februari 2015 een aanmaning is gezonden naar het adres waarop appellante op dat moment in de basisregistratie personen stond geregistreerd, maakt niet dat, zoals door het college ter zitting is betoogd, de verjaring is gestuit. Een aanmaning stuit de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van een dwangsom eerst, nadat een dwangsom bij besluit is vastgesteld en dit besluit op juiste wijze is bekendgemaakt.”

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, handhaving. Bookmark de permalink.