Gerechtvaardigd vertrouwen, geen positief besluit wel schadevergoeding

ABRS 25-6-2014, RVS:2014:2281: Betreft weigering vrijstelling en bouwvergunning voor woning. Geen vergunningverlening contra legem. Wel mogelijk schadevergoeding. ABRS: het college dient te onderzoeken en af te wegen of de kosten die verband houden met het moment dat het college het vertrouwensbeginsel heeft geschonden, voor compensatie in aanmerking komen. In dat geval zijn gelet op de uitspraak van de Afdeling van 15 juni 2011 [AB 2012/28] zowel het besluit van het college van 27 november 2008, als het besluit van het college van 7 juli 2009 aan te wijzen als het moment dat het college het vertrouwensbeginsel heeft geschonden. Dat betekent dat het college diende te onderzoeken en af te wegen of de kosten die appellant 1 in verband met de besluiten van 27 november 2008 en 7 juli 2009 en de voorbereiding daarvan heeft gemaakt, voor zover die zijn te herleiden tot de aanvraag en voor zover met de aanvraag werd voldaan aan de voorwaarden waaronder het college bereid was planologisch medewerking te verlenen aan de realisering van een woning op het perceel, zoals verwoord in de brief van 31 augustus 2007, voor compensatie in aanmerking komen.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, privaatrecht. Bookmark de permalink.