Geen vertrouwen via informatie op de website

ABRS 11-12-2013, RVS:2013:2416, Vertrouwen gewekt via informatie op website?

“3. De Belastingdienst/Toeslagen betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat [wederpartij] gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen aan de in december 2010 op de website van de dienst verstrekte onjuiste informatie over het in 2011 maximaal toegestane vermogen om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag. Die website is niet bedoeld voor het doen van toezeggingen. Daar wordt slechts algemene informatie gegeven. Vooraf kan geen toezegging worden gedaan over de aanspraak op huurtoeslag, omdat die pas na afloop van het berekeningsjaar op basis van de werkelijke gegevens wordt vastgesteld, aldus de dienst.
3.1. De dienst betoogt terecht dat [wederpartij] aan de foutieve informatie over het maximaal toegelaten vermogen die in december 2010 enige tijd op de website heeft gestaan, geen te honoreren vertrouwen kon ontlenen dat zij over 2011 aanspraak heeft op huurtoeslag, reeds omdat die website slechts algemene informatie bevat en het bestaan van de aanspraak steeds afhankelijk is van de individuele omstandigheden van het geval.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.