Finale geschilbeslechting: zelf in de zaak voorzien bij strijd met beleidsregeld mogelijk?

ABRS 27-2-2013 LJN BZ2530 De rechtbank heeft geoordeeld dat een besluit in strijd met de beleidsregel die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, is genomen. De rechtbank voorziet zelf in de zaak overwegende dat, nu de aanvraag in strijd is met de beleidsregel, de vergunning geweigerd moet worden. In de ogen van de Afdeling vindt deze overweging geen genade:
“13.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 21 maart 2012 in zaak nr. 201105950/1/A1) zal de rechter bij het gebruik van zijn bevoegdheid zelf in de zaak te voorzien de overtuiging moeten hebben dat de uitkomst van het geschil, in het geval het college opnieuw in de zaak zou voorzien, geen andere zal zijn.
Aan dit vereiste was hier niet voldaan, nu het college de beleidsregels als neergelegd in de IRV voorafgaand aan het nemen van nieuwe besluiten op de bezwaren zodanig zou kunnen wijzigen dat deze beleidsregels niet langer aan de realisering van het project in de weg staan. Gelet hierop heeft de rechtbank van zijn bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken. Het betoog van het college en Zeemotel slaagt. De aangevallen uitspraak dient in zoverre te worden vernietigd wegens strijd met artikel 8:72, vierde lid, aanhef en onder c, van de Awb.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.