Deelnemers aan evenement belanghebbend bij voorschrift bij de vergunning?

ABRS 9-12-2015, RVS:2015:3764
Voorschrift aan vergunning voor motorrit: “Hierbij is dit jaar de afspraak gemaakt dat de individuele deelnemers aan de motorrit niet de colours van de motorclub waaraan zij zijn verbonden, voeren.” Hiertegen wordt bezwaar gemaakt door een specifieke groep motorrijders (VMC), die wil deelnemen aan de rit. Belanghebbend?
De rechtbank heeft terecht overwogen dat VMC een afgeleid belang heeft van het belang van de Stichting Nederlandse Veteranendag, die de vergunning heeft aangevraagd en aan wie de vergunning is verleend. Voor zover hetgeen onder overweging 1 is weergegeven is aan te merken als een voorschrift dat aan de vergunning is verbonden, regardeert dat de Stichting Nederlandse Veteranendag en niet VMC. Voorts is aan de vergunning het voorschrift verbonden dat de afspraken die zijn vastgelegd in het veiligheids- en bereikbaarheidsplan nauwgezet moeten worden nageleefd. In dat plan is de afspraak vermeld dat individuele deelnemers aan de motorrit niet de colours voeren van de motorclub waaraan zij zijn verbonden. Het veiligheids- en bereikbaarheidsplan is door de Stichting Nederlandse Veteranendag bij de aanvraag om een vergunning ingediend en was onderdeel van die aanvraag. Aldus kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het de wens van de Stichting Nederlandse Veteranendag was dat individuele deelnemers aan de motorrit niet de colours voerden van de motorclub waaraan zij waren verbonden. Dat VMC andere wensen had op dit punt, maakt niet dat zij direct belanghebbende is.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.